• Biznes w Poznaniu
    O Poznaniu

    Poznański biznes

    Poznań, jak i cała Wielkopolska, znany jest w Polsce z tradycji dobrej gospodarki, wysokiej dyscypliny pracy oraz oszczędności. Miasto skutecznie wykorzystuje sprzyjające warunki zaistniałe w wyniku transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce. Obecny, dobry rozwój gospodarczy miasta jest wynikiem restrukturyzacji dużych zakładów przemysłowych oraz w znacznym stopniu, rosnącej roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W Poznaniu działa ponad 90 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego jest jedną z największych w Polsce. Poziom bezrobocia w Poznaniu należy od lat do najniższych w kraju, w grudniu 2007 roku stopa bezrobocia wynosiła 2,9%. Dynamicznie rozwinął się instytucjonalny system środowiska biznesu, który stanowią: sieć instytucji finansowych, firm konsultingowych, instytucji zrzeszających…