• katedra poznanska
    Aktualności

    Europejska stolica kultury

    Podstawowe informacje o konkursie Zasady wyboru Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Składanie wnioskówZaproszenie do składania wniosków jest publikowane przez każde zainteresowane państwo członkowskie nie później niż sześć lat przed rozpoczęciem obchodów. W przypadku Polski i Hiszpanii najpóźniej w 2010 roku. Zainteresowane miasta mają maksymalnie 10 miesięcy na złożenie wniosku od momentu opublikowania zaproszenia.Wniosek przedstawia zarys programu, który miasto kandydujące planuje zrealizować w danym roku. Program powinien spełniać następujące kryteria: wzmocnienie współpracy w każdym sektorze kultury między operatorami w dziedzinie kultury, artystami i miastami z danego państwa członkowskiego i innych państw członkowskich; podkreślenie bogactwa różnorodności kulturowej w Europie; uwypuklenie wspólnych aspektów kultury europejskiej; wspieranie udziału mieszkańców danego miasta i jego okolic oraz…