katedra poznanska
Aktualności

Europejska stolica kultury

Podstawowe informacje o konkursie

Zasady wyboru Europejskiej Stolicy Kultury 2016

 1. Składanie wniosków
  Zaproszenie do składania wniosków jest publikowane przez każde zainteresowane państwo członkowskie nie później niż sześć lat przed rozpoczęciem obchodów. W przypadku Polski i Hiszpanii najpóźniej w 2010 roku. Zainteresowane miasta mają maksymalnie 10 miesięcy na złożenie wniosku od momentu opublikowania zaproszenia.
  Wniosek przedstawia zarys programu, który miasto kandydujące planuje zrealizować w danym roku.

  Program powinien spełniać następujące kryteria:
  • wzmocnienie współpracy w każdym sektorze kultury między operatorami w dziedzinie kultury, artystami i miastami z danego państwa członkowskiego i innych państw członkowskich;
  • podkreślenie bogactwa różnorodności kulturowej w Europie;
  • uwypuklenie wspólnych aspektów kultury europejskiej;
  • wspieranie udziału mieszkańców danego miasta i jego okolic oraz zwiększenie zainteresowania miastem z ich strony oraz ze strony obywateli mieszkających za granicą;
  • trwałość i stanowienie integralnej części długofalowego rozwoju kulturalnego i społecznego miasta.
 2. Komisja selekcyjna
  Komisja selekcyjna składa się z trzynastu członków. Siedmiu z nich mianowanych jest przez instytucje europejskie. Pozostałych sześciu członków mianuje zainteresowane państwo członkowskie w porozumieniu z Komisją Europejską.
 3. Selekcja wstępna
  Komisja ustala krótką listę miast kandydujących, które przechodzą do następnego etapu i sporządza sprawozdanie dotyczące wniosków przedłożonych przez miasta kandydujące oraz zalecenia dla kandydatów umieszczonych na krótkiej liście. Lista przekazywana jest Komisji Europejskiej i zainteresowanym państwom. Selekcja wstępna musi być przeprowadzona najpóźniej w 2011 roku.
 4. Selekcja końcowa
  Miasta kandydujące umieszczone na krótkiej liście sporządzają pełne wnioski i przekazują je zainteresowanym państwom członkowskim, które następnie przekazują je Komisji.
  Komisja selekcyjna ocenia zrewidowane programy przedstawione przez miasta, które znalazły się na krótkiej liście i sporządza sprawozdanie wraz z zaleceniami dotyczącymi nominacji jednego miasta zainteresowanego państwa członkowskiego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.
 5. Wyznaczenie
  Każde zainteresowane państwo członkowskie nominuje jedno miasto do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury i notyfikuje to Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Komitetowi Regionów, nie później niż w 2012 roku. Rada Europejska, działając na podstawie zalecenia Komisji wydanego na podstawie opinii Parlamentu Europejskiego i uzasadnień opartych na sprawozdaniach komisji selekcyjnych, formalnie wyznacza dane miasta na Europejskie Stolice Kultury na rok, na który zostały nominowane.

Europejskie Stolice Kultury

W 2016 jedno miasto z Polski i jedno z Hiszpanii uzyskają tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Europejskie Miasta Kultury

 • 1985: Ateny (Grecja)
 • 1986: Florencja (Włochy)
 • 1987: Amsterdam (Holandia)
 • 1988: Berlin Zachodni (RFN)
 • 1989: Paryż (Francja)
 • 1990: Glasgow (Wielka Brytania)
 • 1991: Dublin (Irlandia)
 • 1992: Madryt (Hiszpania)
 • 1993: Antwerpia (Belgia)
 • 1994: Lizbona (Portugalia)
 • 1995: Luksemburg (Luksemburg)
 • 1996: Kopenhaga (Dania)
 • 1997: Saloniki (Grecja)
 • 1998: Sztokholm (Szwecja)
 • 1999: Weimar (Niemcy)
 • 2000: Reykjavik (Islandia), Bergen (Norwegia), Helsinki (Finlandia), Bruksela (Belgia), Praga (Czechy), Kraków (Polska), Santiago de Compostela (Hiszpania), Awinion (Francja), Bolonia (Włochy)
 • 2001: Rotterdam (Holandia), Porto (Portugalia)
 • 2002: Brugia (Belgia), Salamanka (Hiszpania)
 • 2003: Graz (Austria)
 • 2004: Genua (Włochy), Lille (Francja)

Europejskie Stolice Kultury

 • 2005: Cork (Irlandia)
 • 2006: Patras (Grecja)
 • 2007: Luksemburg (Luksemburg), Sybin (Rumunia)
 • 2008: Liverpool (Wielka Brytania), Stavanger (Norwegia)
 • 2009: Wilno (Litwa), Linz (Austria)
 • 2010: Essen (Niemcy), Pecz (Węgry), Stambuł (Turcja)
 • 2011: Turku (Finlandia), Tallinn (Estonia)
 • 2012: Guimaraes (Portugalia), Maribor (Słowenia)
 • 2013: Marsylia (Francja), Koszyce (Słowacja)
 • 2014: Umea (Szwecja), Ryga (Łotwa)
 • 2015: Belgia, Czechy
 • 2016: kandydaci: Lublin, Gdańsk, Łódź, Poznań, Toruń, Szczecin, Warszawa, Wrocław (jedno z chętnych miast Polski) oraz jedno z miast Hiszpanii (decyzja jeszcze nie zapadła)
 • 2017: Dania, Cypr
 • 2018: Holandia, Malta
 • 2019: Włochy, Bułgaria
Możliwość komentowania Europejska stolica kultury została wyłączona