konkurs na operatora programu kulturalnego
Aktualności

Konkurs na Operatora Programu

Rozpoczęcie procedury dialogu konkurencyjnego

(wpis archiwalny)

6 marca 2009 (opublikowano 7 marca) Urząd Miasta Poznania, Biuro Zamówień Publicznych ogłosiło zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego na pełnienie funkcji operatora programu kulturalnego Miasta Poznania, który to program zostanie zgłoszony w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (ESK).
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji operatora, którego podstawowym zadaniem będzie przygotowanie i realizacja programu kulturalnego Miasta Poznania na 2016 rok, który to program zostanie zgłoszony w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Program ten zostanie zawarty we wniosku opracowanym przez operatora, który Miasto Poznań złoży w ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego konkursie na Europejską Stolicę Kultury 2016.

Wybieranie operatora programu – złożono 4 wnioski

W środę, 8 kwietnia 2009 upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na operatora programu kulturalnego Miasta Poznania, który to program zostanie zgłoszony w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jak informuje Andrzej Godoń – z-ca dyrektora Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Poznaniu, złożono 4 wnioski. – Obecnie nie można jeszcze powiedzieć ile wniosków przejdzie do następnego etapu. Wnioski będą zbadane przez komisję – mówi dyrektor Godoń. Komisja składa się z pięciu osób, pracowników Urzędu Miejskiego, a jej pracom przewodniczy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania – Maciej Frankiewicz.
Badanie wniosków powinno się zakończyć najpóźniej do końca tego tygodnia, następnie wnioskodawcy, którzy złożyli niepełne wnioski otrzymają 7 dni na ich poprawienie. Za około dwa tygodnie powinniśmy wiedzieć ile wniosków przejdzie do następnego etapu postępowania, którym będą negocjacje. 

Konkurs zakończony, czas na ewentualne odwołania

21 września rozstrzygnięty został Konkurs na operatora Programu, który następnie zostanie zgłoszony w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Wygrała oferta konsorcjum firm: Profile Sp. z o.o. z Warszawy i Profile Poznań s.c. Katarzyna Godlewska, Izabela Urbanowicz.
W pierwszym etapie komisja rozpatrywała oferty 3. podmiotów, natomiast do następnego etapu (właściwy konkurs ofert-programów) zakwalifikowano dwa. Jeden opracowany przez konsorcjum firm: IKER – Instytut Konkurencyjnej Ekonomii Regionów i Agencja Rozwoju Lokalnego oraz drugi złożony przez konsorcjum firm Profile.  Drugi program w oczach komisji okazał się lepszym.

f: bertholdbrodersen / pixabay

Możliwość komentowania Konkurs na Operatora Programu została wyłączona