• katedra poznanska
  Aktualności

  Europejska stolica kultury

  Podstawowe informacje o konkursie Zasady wyboru Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Składanie wnioskówZaproszenie do składania wniosków jest publikowane przez każde zainteresowane państwo członkowskie nie później niż sześć lat przed rozpoczęciem obchodów. W przypadku Polski i Hiszpanii najpóźniej w 2010 roku. Zainteresowane miasta mają maksymalnie 10 miesięcy na złożenie wniosku od momentu opublikowania zaproszenia.Wniosek przedstawia zarys programu, który miasto kandydujące planuje zrealizować w danym roku. Program powinien spełniać następujące kryteria: wzmocnienie współpracy w każdym sektorze kultury między operatorami w dziedzinie kultury, artystami i miastami z danego państwa członkowskiego i innych państw członkowskich; podkreślenie bogactwa różnorodności kulturowej w Europie; uwypuklenie wspólnych aspektów kultury europejskiej; wspieranie udziału mieszkańców danego miasta i jego okolic oraz…

 • konkurs na operatora programu kulturalnego
  Aktualności

  Konkurs na Operatora Programu

  Rozpoczęcie procedury dialogu konkurencyjnego (wpis archiwalny) 6 marca 2009 (opublikowano 7 marca) Urząd Miasta Poznania, Biuro Zamówień Publicznych ogłosiło zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego na pełnienie funkcji operatora programu kulturalnego Miasta Poznania, który to program zostanie zgłoszony w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (ESK).Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji operatora, którego podstawowym zadaniem będzie przygotowanie i realizacja programu kulturalnego Miasta Poznania na 2016 rok, który to program zostanie zgłoszony w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Program ten zostanie zawarty we wniosku opracowanym przez operatora, który Miasto Poznań złoży w ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego konkursie na Europejską Stolicę Kultury 2016. Wybieranie operatora programu –…