czytanie poezji
Wydarzenia

Doładuj się twórczo

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów i ponadgimnazjalistów do udziału w naszym konkursie „Doładuj się twórczo!”. Dzięki Wam Poznań może ożywić się kulturalnie poprzez świeże i nowatorskie pomysły. Przyłączcie się do Poznańskiej Burzy Kulturalnej. (wpis archiwalny)

Szczegóły w regulaminie poniżej.KONKURS „DOŁADUJ SIĘ TWÓRCZO!”

w ramach programu POZNAŃSKA BURZA KULTURALNA
Poznań – Europejska Stolica Kultury 2016 – kandydat

1. Konkurs jest częścią programu „POZNAŃSKA BURZA KULTURALNA” realizowanego w ramach starań Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Organizatorem konkursu jest firma PROFILE – operator programu „Poznańskiej Burzy Kulturalnej” realizowanego w ramach starań Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

2. Kto może wziąć udział w konkursie? Do konkursu zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W konkursie oceniane będą zarówno prace indywidualne jak i zespołowe.

3. Idea konkursu. Doładuj się twórczo! i dołącz do twórczych wyładowań programu Poznańskiej Burzy Kulturalnej w ramach starań Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Myślisz, że Poznań potrzebuje ożywczej kulturalnej burzy? My także, dlatego szukamy nowatorskich i niekonwencjonalnych sposobów twórczych wyładowań. Szukamy twórczych wyładowań kultury rozumianej jako codzienna kreatywność oraz sposób życia, a nie jako działalność zarezerwowana jedynie dla artystów. Szukamy świeżego i młodego spojrzenia na twórczość artystyczną ponad szkolnymi podziałami na dziedziny sztuki.

4. Temat konkursu. Zapraszamy do przesyłania prac pod hasłem: „Moja Burza Kulturalna” w czterech kategoriach: słowo (np. proza, poezja, blog, esej), dźwięk/muzyka, obraz (np. animacja, miniatura filmowa, film z telefonu komórkowego, komiks, wzór szablonu), ruch (np. performace, taniec, teatr) w formie ograniczonej jedynie przez twórczą wyobraźnię. Jedynym wymogiem technicznym jest tak forma zapisu pracy, która umożliwia przesłanie pracy drogą elektroniczną.

5. Termin i adres nadsyłania prac. Prace pod hasłem „Moja Burza Kulturalna” prosimy do 30 września 2010 przesyłać pod adres: operator@poznan2016.org lub Operator ESK, 60-128 Poznań, ul. Zgoda 14/8.

6. Nagrody i jury. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 20 października 2010. Prace oceniane będą przez ambasadorów „Poznańskiej Burzy Kulturalnej” oraz przedstawicieli mediów. Wybrane i nagrodzone prace zaprezentowane zostaną w wielkopolskich mediach oraz w ramach Festiwalu Twórczych Doładowań, który odbędzie się w październiku 2010 roku. W ramach festiwalu laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach tematycznych prowadzonych przez poznańskich twórców.

7. UWAGI KOŃCOWE. Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu. Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz do zmiany liczby / formy przyznawanych nagród. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy konkursu.

f: pexels / pixabay

Możliwość komentowania Doładuj się twórczo została wyłączona