Burza kulturalna
Wydarzenia

Poznańska Burza Kulturalna

Program Kulturalny Poznania 2016 – Poznańska Burza Kulturalna

Poznańska Burza Kulturalna to hasło programu kulturalnego, który przedstawimy w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Dlaczego burza? Bo Poznań potrzebuje nowego impulsu energii, który wpłynie ożywczo na rozwój miasta i jego mieszkańców. Wyzwaniem czasu dla Poznania jest skierowanie go na nowe drogi rozwoju jako metropolii o znaczeniu ponadregionalnym. Tym, co dzisiaj najsilniej decyduje o dynamice rozwoju miast, jest kapitał społeczny jego mieszkańców, puls miasta i panujący w nim klimat kreatywności, jakość życia w wymiarze społeczno-kulturalnym. Nie można być prężnym ośrodkiem gospodarczym, centrum kreatywności, in­nowacji i wiedzy bez bogatego życia kulturalnego z wysokim poziomem uczestnictwa mieszkańców. Homo Faber musi stać się jednocześnie Homo Creator.

Miasto aspirujące do zdobycia znaczącej pozycji  w międzynarodowej wymianie dóbr, usług i idei musi być atrakcyjne pod względem aktywności kulturalnej. Musi mieć promieniującą i przyciągającą ofertę kulturalną i charakterystyczny klimat społeczny, z którymi może wyjść na sceną globalną.  Musi mieć rozwinięty „creative industry” i być magnesem dla talentów i innowatorów kulturalnych i społecznych.

W przyrodzie burza jest gwałtownym zjawiskiem, które przemija pozostawiając odświeżoną atmosferę. W Poznaniu Burza Kulturalna ma przynieść rewitalizację aktywności kulturalnej. Ma pobudzać kreatywność mieszkańców i stworzyć sprzyjające warunki dla harmonijnego i twórczego wyładowania energii kultury. Chcemy, aby kultura nie istniała osobno, ale by była obecna we wszystkich aspektach codziennego życia, by przenikała do tworzonych przez nas produktów, usług, architektury. Kultura i twórczość artystyczna muszą stać się elementem „mainstreamu” codziennego życia i codziennej pracy miasta.

Do Poznańskiej Burzy Kulturalnej zapraszamy znanych artystów i młodą awangardę z Poznania i całej Polski. Poznań stanie się miejscem dialogu z partnerskimi miastami w Europie, szczególnie z miastami hiszpańskimi, które również walczą o tytuł ESK 2016.

Główną misją Poznańskiej Burzy Kulturalnej jest:

•          stworzenie młodym ludziom przestrzeni do spotkań i działań artystycznych,

•          szersze otwarcie Poznania na sztukę i kulturę, zmiana dotychczasowego wizerunku miasta,

•          zwiększenie obecności kultury w codziennym życiu mieszkańców Poznania,

•          budowanie świadomości ekologicznej dzięki konfrontacji sztuki z naturą. 

Poznań ma ambicje, potencjał i kompetencje, aby zwyciężyć w rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. My umiemy okiełznać i wykorzystać energię burzy, bo jesteśmy Poznaniakami. Nasza Burza Kulturalna nie będzie jedynie twórczym zamętem – z niej wyłoni się nowy ład miasta. Jesteśmy skuteczni i sprawczy, słyniemy z tego, że lubimy działać planowo. Nasze motto brzmi: „jesteśmy miastem know-how”.

Program Kulturalny Poznania 2016 rozwijać się będzie według pięciu osi tematycznych:

NURTY – dialog międzykulturowy, spotkanie rozmaitych prądów artystycznych.

WIOSNA – rozkwit i odnowa: skupisko kultury awangardowej.

KLIMATY – środowisko społeczne, kulturowe i miejskie.

PROGNOZA KULTURY – naukowe laboratorium Poznań 2016.

ŹRÓDŁO – dialog pomiędzy kulturami i epokami, źródła naszej tożsamości.

Dodaj komentarz