Biznes w Poznaniu
O Poznaniu

Poznański biznes

Poznań, jak i cała Wielkopolska, znany jest w Polsce z tradycji dobrej gospodarki, wysokiej dyscypliny pracy oraz oszczędności. Miasto skutecznie wykorzystuje sprzyjające warunki zaistniałe w wyniku transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce.

Obecny, dobry rozwój gospodarczy miasta jest wynikiem restrukturyzacji dużych zakładów przemysłowych oraz w znacznym stopniu, rosnącej roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W Poznaniu działa ponad 90 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego jest jedną z największych w Polsce. Poziom bezrobocia w Poznaniu należy od lat do najniższych w kraju, w grudniu 2007 roku stopa bezrobocia wynosiła 2,9%. Dynamicznie rozwinął się instytucjonalny system środowiska biznesu, który stanowią: sieć instytucji finansowych, firm konsultingowych, instytucji zrzeszających przedsiębiorców, uczelni i szkół o biznesowym profilu edukacji.

Atrakcyjne położenie (w połowie drogi pomiędzy Berlinem a Warszawą) oraz dobra infrastruktura komunikacyjna (połączenie A2 z siecią dróg miejskich i międzynarodowym lotniskiem), są czynnikami, które wpływają na dużą atrakcyjność inwestycyjną regionu. Dodatkowymi walorami przemawiającymi na korzyść miasta są: potencjał ludzki (silny i prężny ośrodek akademicki – ponad 140 tys. studentów) oraz chłonny rynek lokalny (aglomeracja poznańska liczy ponad 850 tys. mieszkańców). Wszystkie te czynniki powodują, że Poznań jest jednym z głównych ośrodków lokalizacji inwestycji zagranicznych. W latach 1990 – 2006 skumulowana wartość inwestycji zagranicznych zrealizowanych w mieście wynosiła 5.1 mld dolarów, co stanowi 9,000 USD na 1 mieszkańca. Plasuje to Poznań na drugim miejscu w kraju, bezpośrednio po stolicy. Prawie 80% kapitału zagranicznego pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Japonii i Szwecji, a do największych inwestorów należą: Volkswagen, GlaxoSmithKline, Bridgestone, Allied Irish Bank, Wrigley, SABMiller, Grupa Dalkia, Beiersdorf, Exide, Kronospan Holding oraz Kimball Electronics Group. W Poznaniu działają także centra usług informatycznych, projektowych i finansowo-księgowych tak znanych firm jak: Microsoft, Carlsberg, MAN, Duni, Bertelsmann, GlaxoSmithKline i Kimball Electronics.

Poznań to niekwestionowana stolica handlowa Polski, pomimo wzrastającej konkurencji w tej dziedzinie. Corocznie organizowanych jest 60 różnotematycznych międzynarodowych imprez targowych, w których uczestniczy ponad 10 tys. wystawców z 60 krajów świata. MTP są niekwestionowanym liderem wśród polskich wystawców. Odwiedza je rocznie ponad 315 tys. osób.

Jednym z ważniejszych kierunków wspierania dalszego rozwoju gospodarczego miasta jest utworzenie w Poznaniu silnego ośrodka konferencyjnego celem wymiany informacji i kontaktów środowisk gospodarczych. W Poznaniu odbywa się ok. 1500 konferencji w ciągu roku Powstają nowe centra biurowo-konferencyjne. Wybudowane w ostatnich latach gmachy Poznańskiego Centrum Finansowego i Andersia Tower stały się jedną z wizytówek miasta. Największe konferencje w 2008 roku: XIV Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ w sprawie Zmian Klimatu oraz Globalna Konkurencja a Decyzje Lokalizacyjne Europejskich Firm.

W styczniu2008r. renomowana agencja ratingowa Moody’s Investors Service nadała Poznaniowi ocenę A3 i jest to najwyższa wśród polskich miast poddanych ocenie wiarygodności kredytowej.

Dodaj komentarz