Setna rocznica powstania wielkopolskiego

Setna rocznica powstania wielkopolskiego to wielkie wydarzenie dla Wielkopolan. W wyniku powstania Poznań ponownie został wcielony do Polski. Teraz wypada już 100. rocznica tych wydarzeń!
W wyniku tych wydarzeń Poznań powrócił do odradzającej się Polski. Rocznica to dobra okazja, aby świętować – będą zatem zorganizowane wystawy w muzeach, odbędą się gry miejskie, wycieczki i wiele innych atrakcji.
Powstanie wielkopolskie wybuchło pod koniec grudnia 1918 roku i trwało do lutego 1919. Było dowodem siły ducha, determinacji i dobrej organizacji, wpisało się na co dzień w tożsamość mieszkańców Wielkopolski. Po ponad stu latach zaborów Poznań powrócił do odradzającej się wtedy Polski.
W Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, które znajduje się na Starym Rynku, można poznać szczegółowo przebieg tych wydarzeń. Zejdziecie do okopów pierwszej wojny światowej, zobaczycie mundury i dostaniecie do ręki kopie karabinów. Co więcej, uczniowie szkół mogą wziąć udział w powstańczych wycieczkach, grach miejskich i licznych wydarzeniach.
Co więcej, przed Odwachem odbywa się też czasowa wystawa „Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919”, a 27 grudnia organizowana jest inscenizacja walk.

KKw, fot.Activedia/Pixabay

Bieg Powstania Wielkopolskiego

Bieg Powstania Wielkopolskiego to popularna impreza sportowo-kulturalna mająca na celu upamiętnić Powstanie Wielkopolskie zorganizowane w latach 1918-1919.
Podobne biegi odbywają się w całej Polsce – np. Bieg Powstania Warszawskiego. Cieszą się coraz większą popularnością, gdyż obecnie panuje moda na sport i aktywność fizyczną, w tym w dużym stopniu na bieganie. Trasa to dwie pętle – każda licząca po 5 km w centrum miasta, a zatem jest to dystans dobry także dla tych, którzy nie biegają w maratonach.
Uczestnicy nie tylko rywalizują, ale zarazem uczestniczą w specjalnej ścieżce edukacyjnej, która przybliża to ważne wydarzenie dla całego regionu. Bieg ma zatem na celu poprawę kondycji, ale też propagowanie wiedzy o powstaniu, budowanie świadomości o historii Wielkopolan wśród młodszych i starszych uczestników.
Walczący w powstaniu wystąpili przeciwko Rzeszy Niemieckiej i domagali, aby ziemie zaboru pruskiego wróciły do Rzeczypospolitej. Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, podczas wizyty Ignacego Jana Paderewskiego. Wygłosił on przemówienie do rodaków, a 27 grudnia Niemcy rozpoczęli paradę wojskową na Świętym Marcinie. Byli wzburzeni odbywającymi się polskimi uroczystościami z okazji wizyty Paderewskiego, a zatem szybko zorganizowali przemarsz swoich oddziałów wojskowych.
Napady na polskie instytucje i flagi, zamieszki stały się faktem – rozpoczęła się zatem walka, w której udział wzięły też oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Wkrótce powstańcy opanowali dużą część Prowincji Poznańskiej. Koniec powstania to luty 1919 roku – doszło wtedy do rozejmu w Trewirze.

KKW,fot.skeeze/Pixabay